Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.kanaco.cz se zavazuje, že veškerá svěřená data nebude poskytovat třetím osobám, ani jinak používat pro komerční účely bez souhlasu vlastníků těchto údajů. Dále se zavazuje zacházet s těmito údaji zcela důvěrně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k realizaci obchodu mezi zákazníkem a provozovatelem a pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby učiněné bankovním převodem. Veškeré osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití.

Provozovatel se zavazuje, že na přání zákazníka, i bez udání důvodu, vymaže jeho osobní data z databáze zákazníků. Více viz Nákupní řád.

×