Informace potřebné pro zápis tažného zařízení na dopravním úřadě.

Přihlášení na dopravním úřadu je snadné. Námi potvrzený Typový list a montáž u nás Vám ušetří 300,-Kč a Váš čas bez povinnosti návštěvy STK.

Potřebné doklady k zápisu tažného zařízení na dopravním úřadě:

  • 1/ Vyplněný formulář – „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel".
  • 2/ Velký technický průkaz (TP) - dodává majitel vozidla.
  • 3/ Osvědčení o registraci vozidla (ORV / malý TP) - dodává majitel vozidla.
  • 4/ Typový list (TL) tažného zařízení vyplněný montážní firmou, v tomto případě naší frimou KANACO, nebo protokol o kontrole montáže z STK - po montáži TZ v naší firmě dodáváme my - KANACO.
  • 5/ Kopie certifikátu "Pověření k montáži" od montážní firmy  - po montáži TZ v naší firmě dodáváme my - KANACO.

  • a/ Přihlašuje soukromá osoba - občanský průkaz (OP), respektive notářsky ověřená kopie OP.
  • b/ Přihlašuje právnická osoba - živnostenský list (ŽL) nebo výpis z obchodního rejstříku, respektive notářsky ověřená kopie ŽL nebo výpisu z obch. rejstříku + ověřená plná moc a OP, pokud dotyčný není jednatelem nebo nemá zvláštní zmocnění.


Některá pražská pracoviště pro zápis s možností rezervování času:
https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_vozidel/index.html

 

Orientační ceny za přihlášení a zápis tažného zařízení na dopravním úřadě:

a) Pokud tažné zařízení montujete svépomocí, nebo v servisu bez "Pověření k montáži"

  • Kontrola STK: 250,- Kč
  • Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 100,- Kč

b) Pokud tažné zařízení montuje servis s "Pověřením k montáži" - v tomto případě KANACO

  • Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 50,- Kč
×