Informace potřebné pro zápis tažného zařízení na dopravním úřadě.

Přihlášení na dopravním úřadu je snadné. Námi potvrzený Typový list a montáž u nás Vám ušetří 350,-Kč a Váš čas bez povinnosti návštěvy STK.

Potřebné doklady k zápisu tažného zařízení na dopravním úřadě:

 • 1/ Vyplněný formulář – „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel".
 • 2/ Velký technický průkaz (VTP) - dodává majitel vozidla - před montáží doporučujeme, aby majitel vozidla provedl kontrolu VTP, zda lze tažné zařízení přihlásit
  (Pokud není ve VTP uvedena hmotnost jízdní soupravy a hmotnosti přípojných vozidel, tak k tomu měl výrobce nějaký důvod. Kolonka 17 je nejvyšší zatížení ve spojovacím bodě, pokud toto není vyplněno ještě to neznamená, že vozidlo nemůže tahat přívěs. Důležitý je údaj hmotnosti jízdní soupravy. Podívejte se ještě na výrobní štítek vozidla, zda je vyplněn druhý hmotnostní údaj v pořadí - jízdní souprava. Pokud je 0 kg, tak nelze přihlásit pro tahání přívěsu. Ještě je tu však možnost vystavení Typového listu pouze s údaji pro svislé zatížení - pro použití nosiče kol - to je však nutné předem konzultovat.)
 • 3/ Osvědčení o registraci vozidla (ORV / malý TP) - dodává majitel vozidla.
 • 4/ Typový list (TL) tažného zařízení vyplněný montážní firmou, v tomto případě naší frimou KANACO, nebo protokol o kontrole montáže z STK - po montáži TZ v naší firmě dodáváme my - KANACO.
 • 5/ Kopie certifikátu "Pověření k montáži" od montážní firmy  - po montáži TZ v naší firmě dodáváme my - KANACO.

 • a/ Přihlašuje soukromá osoba - občanský průkaz (OP), respektive notářsky ověřená kopie OP.
 • b/ Přihlašuje právnická osoba - živnostenský list (ŽL) nebo výpis z obchodního rejstříku, respektive notářsky ověřená kopie ŽL nebo výpisu z obch. rejstříku + ověřená plná moc a OP, pokud dotyčný není jednatelem nebo nemá zvláštní zmocnění.


Některá pražská pracoviště pro zápis s možností rezervování času:
https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_vozidel/index.html

 

Orientační ceny za přihlášení a zápis tažného zařízení na dopravním úřadě:

a) Pokud tažné zařízení montujete svépomocí, nebo v servisu bez "Pověření k montáži"

 • Kontrola STK: 250,- Kč
 • Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 100,- Kč

b) Pokud tažné zařízení montuje servis s "Pověřením k montáži" - v tomto případě KANACO

 • Poplatek na úřadě za přihlášení TZ: 50,- Kč

 

Tiskopis Žádost o třetí registrační značku na nosič kol - 600 Kč.
×